czwartek, 28 czerwca 2012

Dołączyliśmy do pielgrzymki Idzie Człowiek

IDZIE CZŁOWIEK to pielgrzymka, w którą z trzech stron świata wyruszyło trzech pielgrzymów. Teraz jest nas więcej i pielgrzymujemy razem dookoła świata...

Pielgrzymka to droga do sumienia, do prawdy o własnym życiu. Zaczęło się latem 2011 roku. Wyruszyliśmy do Asyżu, miasta pokoju, we trzech: Wojtek z Fatimy, Roman z Jerozolimy i Dominik z Moskwy. Przez 100 dni samotnej pieszej drogi nieśliśmy prymaty cywilizacji miłości Jana Pawła II:

 człowiek przed rzeczą,
być przed mieć,
etyka przed techniką,
miłośierdzie przed sprawiedliwością


25 lat temu przedstawiciele religii i kościołów z całego świata przyjęli zaproszenie Jana Pawła II do wspólnej modlitwy o pokój. Spotkanie odbyło się w miejscu, gdzie osiem wieków temu prorok pokoju znany jako Franciszek pokazał, że droga do naprawienia świata zaczyna się w sercu każdego z nas.
Tamta wspólna modlitwa jest dla nas najważniejszym wydarzeniem w historii ludzkości i misją, którą chcemy kontynuować.
Dziś wszyscy stoimy przed nowymi problemami, których eskalacja może mieć gorsze skutki dla ludzkości niż zbrojny konflikt. Modlimy się o świat, w którym człowiek jest ważniejszy niż przedmiot, w którym wspólne wartości cenione są wyżej niż osiągnięcia techniki, gdzie „być” znaczy więcej niż „posiadać” i gdzie miłosierdzie góruje nad sprawiedliwością.

Wierzymy, że przyjęcie i życie tymi czterema prymatami „cywilizacji miłości” wymienionymi przez Jana Pawła II, pozwoli każdemu człowiekowi odzyskać pokój w sercu, a ludzkości zapewni rozwój oparty na miłości Boga i bliźniego.
 Pragniemy aby do naszej pielgrzymki dołączyli ci, którzy niezależnie od praktykowanej religii czy wyznawanego światopoglądu wierzą w sens tego przesłania i gotowi są wesprzeć modlitwą nasz wspólny cel: jedność całej ludzkiej rodziny przez pokój i miłosierdzie.

Więcej informacji na zakochani dołączyli do pielgrzymki dookoła świata

Zapraszamy też na strone  http://www.idzieczlowiek.pl/Brak komentarzy:

Prześlij komentarz