piątek, 16 listopada 2012

Pielgrzymka Pokoju i Światowe Dni Młodzieży w Rijo de Janerio 2013

Mamy już plany pielgrzymkowe na przyszły rok i chcemy sie z nimi tu podzielić.Zamierzamy polecieć do Brazyli i pokonać pieszo 1000 km, najpierw 500 km  od Sanktuarium Nossa Senhora Aparecida, Matki Bożej z Aparecidy, która jest patronką Brazylii do Rio de Janerio , chcemy pieszo  udać się na Światowe Dni Młodzieży Rio 2013 czyli spotkanie  młodych z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.
Potem dalej z Rio zamierzamy drogą królewską przejść jeszcze 500 km


Podczas pielgrzymki będziemy  się modlić nogami  w intencji pokoju na świecie oraz głosić prymaty  Cywilizacji Miłości bł. Jana Pawła II

człowiek przed rzeczą
etyka przed techniką
być przed mieć
miłosierdzie przed sprawiedliwością

 Pielgrzymka Pokoju nawiązuje do międzyreligijnego spotkania w Asyżu w 1986 r. gdzie przedstawiciele różnych religi i wyznań modlili się wspólnie o pokój na świecie.Tym razem zamierzamy głosić światu Dobrą Nowine wędrując dookoła świata. Celem jest obejście świata na 30 rocznicę spotkania w Asyżu. Idea pielgrzymki skierowana jest do wszystkich niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu, czy przynależności organizacyjnej. Każdy może się dołączyć wystarczy przejść 5 km , tak aby po zsumowaniu wyszedł obwód ziemi 40 tyś km
Chcemy  też w czasie pielgrzymowania modlić się w indywidualnych intencjach które można przesyłać na naszą skrzynke intencji skrzynka intencji

Ze swej strony prosimy wszystkich o wsparcie duchowe i modlitwe aby udało się zrealizować  nasze plany.
Obecnie jesteśmy na etapie odkładania funduszy na przelot do Brazylii, gdyby ktoś chciał nas wesprzeć to zapraszamy   Wesprzyj

          lub skontaktować się  z nami na adres naszej skrzynki pocztowej

naszadroga2011@gmail.com

W naszych przygotowaniach wspiera nas nasza wspólnota pielgrzymkowa

www.idzieczłowiek.pl