czwartek, 31 stycznia 2013

Idzie Człowiek

Idzie Człowiek to wspólnota Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia.

Pielgrzymka to nie tylko podróż do jakiegoś miejsca na mapie. To także droga w głąb samego siebie, do sumienia, do prawdy o własnym życiu. Dopiero poznanie i przyjęcie tej prawdy może coś w nas zmienić. Żeby głosić pokój, trzeba najpierw mieć go w sercu.

Pielgrzymka Pokoju


Pielgrzymka pokoju nawiązuje do międzyreligijnego spotkania w Asyżu w 1986 r. Tym razem zamierzamy głosić światu Dobrą Nowinę wędrując dookoła świata. Celem jest obejście świata na 30 rocznicę spotkania w Asyżu. Idea pielgrzymki skierowana jest do wszystkich niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu, czy przynależności organizacyjnej.
 Każdy, kto chce dołączyć do pielgrzymki dookoła świata, powinien zaplanować własną trasę minimum 5 km, celem drogi powinno być miejsce święte (duchowe) – wybrane indywidualnie przez pielgrzymaSpotkanie w Asyżu


25 lat temu przedstawiciele religii i kościołów z całego świata przyjęli zaproszenie Jana Pawła II do wspólnej modlitwy o pokój. Spotkanie odbyło się w miejscu, gdzie osiem wieków temu prorok pokoju znany jako Franciszek pokazał, że droga do naprawienia świata zaczyna się w sercu każdego z nas.

Tamta wspólna modlitwa jest dla nas najważniejszym wydarzeniem w historii ludzkości i misją, którą chcemy kontynuować.w drodze do Asyżu

Cywilizacja Miłości bł. Jana Pawła II


Dziś wszyscy stoimy przed nowymi problemami, których eskalacja może mieć gorsze skutki dla ludzkości niż zbrojny konflikt. Modlimy się o świat, w którym człowiek jest ważniejszy niż przedmiot, w którym wspólne wartości cenione są wyżej niż osiągnięcia techniki, gdzie „być” znaczy więcej niż „posiadać” i gdzie miłosierdzie góruje nad sprawiedliwością.

człowiek przed rzeczą
etyka przed techniką
być przed mieć
miłosierdzie przed sprawiedliwością

Wierzymy, że przyjęcie i życie tymi czterema prymatami „cywilizacji miłości” wymienionymi przez Jana Pawła II, pozwoli każdemu człowiekowi odzyskać pokój w sercu, a ludzkości zapewni rozwój oparty na miłości Boga i bliźniego.
Pragniemy aby do naszej pielgrzymki dołączyli ci, którzy niezależnie od praktykowanej religii czy wyznawanego światopoglądu wierzą w sens tego przesłania i gotowi są wesprzeć modlitwą nasz wspólny cel: jedność całej ludzkiej rodziny przez pokój i miłosierdzie.

Więcej informacji o naszej wspólnoćie : www.idzieczlowiek.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz