Wesprzyj

Najważniejszą forma wspierania  pątnika w czasie przygotowań do  pielgrzymki to z pewnością modlitwa za niego. Ale oprócz modlitwy ważne jest też wsparcie materialne lub nawet finansowe. 


Aktualnie jesteśmy w trakcie pieszej pielgrzymki z La Verna do Monte Sant Angelo. Idziemy śladami św. Franciszka z Asyżu. Przed nami 900 km. Modlimy się o pokój na świecie i w ogarniętej wojną Syrii.

Podajemy nr naszego konta, gdyby ktoś chciał wesprzeć nasze  pielgrzymowanie

17 1140 2004 0000 3702 5735 4391
Darwina Matuszczak


Zapłać Panie Boże, który dajesz nadzieję i prowadzisz pielgrzymów!

Bóg pomaga przecież zazwyczaj poprzez drugiego człowieka!
Każda nawet najdrobniejsza wpłata będzie dla nas dużą pomocą w drodze i podczas przygotowań.

Obiecujemy też codzienną modlitwę za wszystkich którzy nas będą wspierali czy to przez modlitwę czy udzielając wsparcia materialnego.

Naszą wdzięczność dla wspierających nas materialnie chcielibyśmy okazać również
przez przez przesłanie kartki pocztowej z trasy pielgrzymki. Dlatego jeśli ktoś prześle na email lub w tytule przelewu swój adres, otrzyma od nas kartkę z pielgrzymki.

kontak do nas